26/07/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการส่งบทความ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10“วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม”(Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2562ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี […]
26/07/2019

งานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมกับทีมผู้บริหาร ได้แก่ ผศ.ดร.สมหมาย […]
26/07/2019

พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ ในงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ ในงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019) พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) วันที่ 26 กรกฎาคม […]