สถานที่จัดประชุม

โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

ห้องประชุม

สำนักงานเขาใหญ่

188/1 ถนนธนะรัชต์ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30450

โทรศัพท์ : 044-001-199
แฟ๊กซ์ : 044-297-226
อีเมลล์:
ฝ่ายขาย : salesadmin@greeneryresort.com
ฝ่ายรับจองโรงแรม: reservations@greeneryresort.com
แผนกโรงแรม: fo@greeneryresort.com